RFSL Ungdom

RFSL
RFSL Ungdom är ungdomsförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Förbundet bildades 1999 som en avdelning under RFSL och blev ett eget förbund 2003.

RFSL Ungdom är en av Europas största och mest inflytelserika hbtq-ungdomsorganisationer med 2000 medlemmar fördelade över hela landet. Medlemmarna kan bland annat engagera sig i ett distrikt, starta eller delta i en aktivistgrupp eller delta i något av våra projekt.

RFSL Ungdom har en bred verksamhet som sträcker sig från sociala aktiviteter till politisk påverkan på lokal, nationell och internationell nivå.

Förbundets högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder en gång om året. Mellan kongresserna är förbundsstyrelsen högsta beslutande organet. RFSL Ungdoms kansli ligger i Stockholm.

Besök gärna RFSL Ungdoms hemsida.