Skolinformation

Vi vet hur det är …

att vara bög, lesbisk eller bisexuell. Vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och kunskap på temadagar eller i den ordinarie sex- & samlevnadsundervisningen. Varje år träffar RFSL Norrköpings informatörer elever runt om i östra Östergötland (främst Norrköpings, Finspångs, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner).

Så här går det till
Att informera om homo- och bisexualitet samt transpersoner i samband med temadagar kring sex och samlevnad ger ett bra tillfälle för både elever och lärare att tala om ämnet. Även inom ramen för andra ämnen i skolan såsom samhällskunskap, biologi, psykologi och livskunskap väljer många skolor idag att ta upp ämnet HBTQ.

Skolan kontaktar RFSL Norrköping och bokar information. Två homo- eller bisexuella eller transperson, en man och en kvinna, träffar eleverna på skolan om inte något annat önskas.

Upplägg i informationer
Föreningen har två olika typer av informationer att välja på.

Ordinare skolinformation. Den ordinarie skolinformationen som RFSL Norrköping bedriver utgår från normkritisk pedagogik framtagen av RFSL förbundet. Under informationstillfället håller föreläsaren en dialog med eleverna bland annat kring fördomar, kön, normer, sexualitet samt grundläggande HBTQ fakta.

”My way out” är en identitets inriktad skolinformation där de som föreläser berättar sina egna bakgrunder i att komma på, komma ut som HBTQ. Eleverna får möjlighet att ställa frågor, denna information ska ses som ett kompliment till den ordinare skoliformationen.

Längd på informationerna

Informationerna som föreningen erbjuder varar i 60 minuter eller mer.

Kunskap förändrar attityder
Öppenhet föder öppenhet. Genom att på ett öppet och pedagogiskt sätt svara på elevernas frågor vill vi uppnå en dialog där inga fördomar är för stora eller för dumma för att vädras. Tillsammans med eleverna reder informatörerna ut missförstånd och erbjuder eleverna en unik möjlighet att bredda sin förståelse för det som kan uppfattas som annorlunda.

Vill du veta mer?
För ytterligare information om våra skolinformationer, prisuppgifter eller för att boka en information, kontakta info@norrkoping.rfsl.se