Sociala medier

Om ossRFSL

RFSL Norrköping har som många andra vidgat sitt samhällsmässiga arbete och även tagit nätet i beaktning.

RFSL Norrköping finns nu på Facebook, Instagram och Discord.

RFSL Norrköping jobbar kontinuerligt med att finna nya vägar att sprida kunskap och medvetenhet om HBTQ och med det följer att hänga med i samhällets utveckling där internet är ett stort kontaktforum och socialgemenskap.


Facebook


Instagram


Discord