Styrelsen

Om ossRFSL

På årsmötet som hölls på Phoenix, Kungsgatan 62, den 10 mars 2018  valdes följande att sitta i styrelsen för RFSL Norrköping:

Ordförande Victor H – är ansvarig för ungdomsverksamheten samt skolinformation och utbildnings programmet. Är ansvarig för sociala medier och hemsidan.

Kassör Kerstin W – Är ansvarig för ekonomin.

Sekreterare Linnea B – Är ansvarig för Caféet och Regnbågsfamiljerna. Är också ansvarig för sociala medier och hemsidan samt Happy Pride.

Ledamot Christina K – Är också ansvarig för Caféet och Happy Pride.

Ersättare Jonathan W – Är också ansvarig för ungdomsverksamheten.

Vi alla är Vaktmästare.