Vanliga frågor och svar

HBTQ-FaktaRFSL
RFSL får dagligen massor av frågor om oss, vår verksamhet och allt möjligt annat som rör hbtq-personer. Du är självklart välkommen att höra av dig med dina frågor men läs gärna igenom denna faq först. Kanske finns svaret du söker redan här.

Allmänna frågor

Fråga: Vi gör ett skolarbete och vill gärna ha svar på några frågor.

Svar: Vi får väldigt många förfrågningar från studenter om vi på ett eller annat vis kan delta i deras skolarbete. Det är väldigt roligt att intresset är så stort och att många ser dessa frågor som så pass viktiga. Tyvärr har vi inte möjlighet att hjälpa till att svara på allas frågor då vi inte har de personalresurserna men många svar kan du hitta genom att leta och läsa på vår webbplats.

Fråga: Vi gör ett skolarbete och vill gärna ha tag på några som identifierar sig som homosexuell för att göra intervjuer.

Svar: Vi får många förfrågningar från studenter om vi på ett eller annat sätt kan delta i deras arbete. Det är väldigt roligt att intresset är så stort och att många ser dessa frågor som så pass viktiga. Tyvärr har vi inte möjlighet att hjälpa till med att hitta informanter, men Facebook och andra sociala forum kan vara ett sätt att gå tillväga för att hitta personer som är villiga att ställa upp.

dfa6c51df0f3f49f6dc14edbe9041409

Foto: Eveline Johnsson

Transfrågor

Fråga: Hur hanterar och informerar jag som chef min personalgrupp på bästa sätt om att en av deras kollegor kommit ut som transperson?

Svar: Prata först med personen i fråga kring hur den känner sig mest bekväm med att detta tas upp. Kanske är det lättast vid ett tillfälle när personen inte själv deltar att informera övrig personal. En viktig sak i detta är också att uppmana kollegorna om att gärna ta reda på information kring detta själva, så den som kommer ut inte får stå för att utbilda sina kollegor om och om igen. Det är också viktigt att påminna om att vara respektfull i sina frågor och inte ställa intima frågor som en själv inte skulle vilja svara på. Förtydliga också att respekt för ett namn eller pronomenbyte är oerhört viktigt och att något annat faktiskt utgör diskriminering. Första tiden kan det vara lätt att felköna, eller säga fel namn, men rätta gärna varandra på ett ödmjukt sätt och be om ursäkt om du kommer på dig själv med att säga fel. Alla kan göra fel men det är inställningen och respekten som är det viktiga.

Fråga: Vi har en transperson på jobbet. Behöver vi bygga om omklädningsrummen nu?

Svar: Prata med personen om vad den har för behov. Man kan komma långt med ett enkelt duschdraperi, men ibland är lokalerna så bra att ett mer enskilt omklädningsrum kan ordnas. Tänk på att det är arbetsplatsens skyldighet och ansvar att se till att alla känner sig trygga och inkluderade.

Fråga: Behövs könsneutrala toalettskyltar?

Svar: Könsneutrala toalettskyltar uppskattas av många och fyller en funktion inte bara för transpersoner. Föräldrar med barn, personer med ledsagare och andra kan också se det som fördel att toaletterna är könsneutrala.

Fråga: Hur gör vi könsneutrala toalettskyltar?

Svar: Många organisationer, företag och statliga verk har tagit bort könskodade toalettskyltar. Lättast är att helt enkelt bara skriva Toalett eller WC på toalettdörren.

Fråga: Erkänner Sverige juridiska könsbyten som gjorts i ett annat land?

Svar: Ja, det gör Sverige. Det som dock är oklart är hur ett fall där personen har ett tredje kön registrerat i sitt pass (t.ex. från Australien eller Nepal) och flyttar till Sverige kommer hanteras då Sverige idag inte har en tredje könskategori och alla personnummer är kodade som juridiskt manligt eller kvinnligt via udda eller jämn siffra.

Fråga: Kan jag byta juridiskt kön i Sverige om jag inte är svensk medborgare?

Svar: Ja, sedan ett antal år tillbaka har alla som är folkbokförda i Sverige möjlighet att genomgå ett juridiskt könsbyte i Sverige. Om denna ändring kommer erkännas av ett annat land är dock upp till det landet.

sex-1024x732

Foto: Eveline Johnsson

Hälsofrågor

Fråga: Min kompis som är hbtq-person behöver prata med en psykolog. Jobbar det psykologer hos er eller vart vänder jag mig?

Svar: Tyvärr har vi inga psykologer eller psykoterapeuter som arbetar hos oss på RFSL. Däremot kan vi erbjuda stöd till hbtq-personer som blivit utsatta för partnervåld eller hatbrott genom vår brottsofferjour.

Bor du i Stockholms län finns det inom landstinget en psykoterapimottagning för hbtq-personer och deras närstående – HBT-hälsan. I Skåne finns RFSL Rådgivningen Skåne. Du kan även kontakta din närmaste RFSL-avdelning och fråga om de har tips på hbtq-kompetent hjälp på din ort eller leta i vår lista över Hbtq-certifierade verksamheter om det finns någon certifierad mottagning i närheten.

RFSL:s brottsofferjour
HBT-hälsan i Stockholm
RFSL Rådgivningen Skåne
RFSL:s avdelningar
Hbtq-certifierade verksamheter

Fråga: vad är skadereducering?

Svar: Skadereducering eller skadereduktion (på engelska används begreppet harm reduction) är ett pragmatiskt förhållningssätt för att minska skador och andra negativa effekter av exempelvis droger, osäkert sex eller annat som handlar om folkhälsa. Förbud som inte realistiskt efterlevs av tillräckligt många kan ofta leda till ökad risk för skador och då kan skadereducering vara en mer effektiv metod. RFSL arbetar oftast utifrån principen om skadereducering när vi arbetar med hälsofrågor, exempelvis när vi ger råd om säkrare sex eller arbetar för att hjälpa personer som säljer sex.

barn2-e1452697825420

Foto: Eveline Johnsson

Familjefrågor

Fråga: Kan vi, jag och min partner av samma kön, ingå äktenskap i Sverige fastän ingen av oss vare sig bor i Sverige (har hemvist här) eller är svenska medborgare?

Svar: Ja, det är möjligt i vissa fall för två personer av samma kön, utan hemvist eller medborgarskap i Sverige, att ingå äktenskap i Sverige. Svensk lag kräver att ett i Sverige ingånget äktenskap blir juridiskt giltigt i hemvist- eller medborgarskapslandet. Därför är det möjligt för samkönade par där båda i paret har sin hemvist i, eller den ena är medborgare i och den andre har sin hemvist i, ett land där de har laglig rätt att gifta sig att ingå äktenskap i Sverige. Som sådana länder räknas både länder med, som Sverige, könsneutralt äktenskap och länder med någon form av äktenskapsliknande registrerat partnerskap. För att få hindersprövning beviljad av Skatteverket, vilket krävs för att ingå äktenskap, behöver par där ingen har sin hemvist eller är medborgare i Sverige kunna bevisa att de har rätt att gifta sig enligt lagen i landet där de, eller länderna där de var för sig, är medborgare eller har sin hemvist. Som bevis räknas ett intyg från en behörig myndighet i hemvistlandet, eller en hemlandsmyndighet (exempelvis en ambassad) i Sverige, som visar att de, enligt det landets lagstiftning, har rätt att gifta sig med varandra. Intyget får inte vara äldre än fyra månader gammalt. Blankett för ansökan om hindersprövning (på svenska) återfinns på Skatteverkets hemsida. Ansökan måste lämnas in personligen vid ett besök hos Skatteverket. Förutom intyg om att rätt att gifta sig enligt lagen i hemvistlandet behöver födelseplats, medborgarskap och civilstånd kunna styrkas.

Fråga: Vi vill ha hjälp med privat inseminering! Finns det nätverk för privata spermadonationer.

Svar: För frågor kring föräldraskap vänligen besök Hbtqfamilers webbplats för mer information.

Fråga: Vi är intresserade av att skaffa barn genom surrogatmödraskap. Finns det något nätverk för detta som kan ge råd om hur en går tillväga?

Svar: Ja, det finns ett nätverk för föräldrar med barn som tillkommit genom surrogatmödraskap och personer intresserade av att bli föräldrar på detta sätt. Surrogat.nu.

Fråga: Vi vill gifta oss och letar efter en vigselförrättare som är hbtq-vänlig. Har ni ett register över detta?

Svar: Nej, RFSL rekommenderar inte några särskilda vigselförrättare framför andra. Alla som har uppdraget som vigselförrättare är medvetna om att det ingår i deras uppdrag att även viga samkönade par på ett respektfullt sätt. Vårt bästa råd är att kolla med andra samkönade par i er närhet som gift sig, eller personer som varit vittnen vid samkönade vigslar, och fråga om de kan rekommendera någon särskild förrättare. Det är länsstyrelsen i varje län som utser vigselförrättare. En lista över alla förrättare kan finnas på hemsidan för länsstyrelsen i det län där du bor. Om inte kan du kontakta länsstyrelsen för att få en lista över förrättare.

748cbb7cbf7a9f7203ec1b959a44872f

Diskrimineringsfrågor

Fråga: Jag känner att jag blivit behandlad på ett diskriminerade sätt på jobbet på grund av min sexuella läggning. Vart vänder jag mig?

Svar: Först och främst är det alltid arbetsgivarens, det vill säga din chefs, ansvar att se till ingen på arbetsplatsen blir utsatt för diskriminering. Så kallade förebyggande åtgärder är arbetsgivaren ansvarig för, liksom situationer där en anställd upplever sig missgynnad eller trakasserad av kollegor eller sin närmaste chef. Det är ofta bra att vända sig till arbetsmiljöombudet på din arbetsplats för stöd och hjälp med hur ni ska förändra en utsatt situation till det bättre. Har arbetsgivaren brutit mot lagen blir det aktuellt med att göra en anmälan. Är du medlem i ett fackförbund ska du då i första hand vända dig dit. Enligt lagen har facket rätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Om facket inte företräder dig kan du göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen – DO. Läs med om vad som betraktas som diskriminering och vart du kan vända dig för att anmäla på DO:s webbplats.

Frågor om RFSL:s internationella arbete

Fråga: Jag har startat/driver en hbtq-organisation i ett land där livsvillkoren för hbtq-personer är väldigt svåra. Vi skulle vilja samarbeta med RFSL och få organisatoriskt och ekonomiskt stöd. Kan vi göra ett projektförslag och ansöka om finansiering tillsammans med RFSL?

Svar: RFSL har begränsade möjligheter när det gäller att finansiera nya projekt, eftersom vi själva arbetar med projekt som finansieras av andra bidragsgivare. Du får gärna skicka en beskrivning av ert arbete och vilka behov ni förväntas ha, så sparar vi det i vår databas och kontaktar er om det finns möjlighet till samarbete i framtiden.

Fråga: Jag ska resa till ett annat land. Kan ni dela information om hur situationen i det landet ser ut när det gäller hbtq-frågor? Finns det några säkerhetsrisker?

Svar: RFSL har tagit fram material för Sida med information om situationen när det gäller mänskliga rättigheter för hbtq-personer för nära nog varje land och/eller region där Sverige har ett utvecklingssamarbete. Detta material ger en god överblick över den allmänna situationen för hbtq-personer i olika delar av världen: http://www.rfsl.se/verksamhet/internationellt/landinformation-hbtq-raettigheter/. Dessvärre har vi inte kapacitet att ge individuella råd.