Historia

Om ossRFSL

Historia

RFSL Norrköping är en förening med lång, spännande och färgrik föreningshistoria med drivande eldsjälar inom såväl sexualpolistiskt arbete men även som en ren social mötesplats för personer som levt/lever utanför den rådande heteronormen.

RFSL Norrköping bildades 14 november 1975 och föreningen har utvecklats enormt mycket under dessa år som gått och frågorna som då drevs ser vi idag som en självklarhet som till exempel äktenskap, insemination och adoption.

Föreningen har haft sina lokaler på Skepparegatan, Bryggaregatan, Västgötebacken, Sjötullsgatan, Teatergatan, Bredgatan, Teatergatan, Kungsgatan 62 och nu på Tunnbindaregatan 37.

Har du berättelser om hur det var förr på RFSL-Norrköping så maila gärna in din berättelse till föreningen så kommer den upp på vår hemsida, du får vara anonym om du vill. Du kan också skicka din berättelse med post eller lämna den till någon i styrelsen. Även bilder på våra gamla lokaler och verksamhet som bedrevs förr tar vi tacksamt emot.

En hel sammanställning av föreningens historia håller på att göras.